Yenilenebilir Enerjide Güneş Enerjisinin Önemi

Enerji ihtiyacı… Dünyada sürekli olarak enerjiye ihtiyaç duyulmakta çünkü teknolojik gelişmeler ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan ürünlerin tamamı enerji ile çalışıyor diyebiliriz.

Enerji İhtiyacı Neden Artıyor?

Bundan yüzlerce yıl önce insanların makineleri bulmamış olduğu çağlarda enerjiye olan ihtiyaç yok denecek kadar azken bugün enerji olmadan herhangi bir şey yapabilmek imkansız hale geldi. Dünyada sınırlı enerji kaynağı dediğimiz fosil yakıt benzeri ürünler gelişen ihtiyaçlara güçlükle cevap verebildiği ve bir gün biteceği için insanlar alternatif enerji kaynakları aramaya başladılar. Aynı zamanda bu fosil yakıtların çevreyi de sürekli olarak kirletmesi insanlığı bir an önce yeni ve sınırsız enerji kaynakları bulmaya zorluyor.

Oysa Güneş sınırsız bir enerji kaynağı olmakla birlikte hem çevre dostu, hem de temiz bir kaynak. Kullandıkça tükenmeyen, birilerinin tekelinde bulunmayan Güneş enerjisi ile ilgili dünyanın pek çok yerinde çalışmalar sürüyor. Gelin, hep birlikte Güneş enerjisini ve kullanım alanlarını yakından tanıyalım.

Sınırsız Enerji: Güneş

İşte enerji kaynaklarının tükenebilir olması ve doğaya zarar vermesi sonucu sınırsız yani yenilenebilir enerji kaynağı olan Güneş üzerinde çalışmalar yapılıyor. Kimsenin tekelinde olmayan ve her zaman var olmaya devam eden Güneş enerjisini farklı enerji türlerine çevirebilmek için pek çok araştırma yapılıyor. Bugün Güneş enerjisinden elektrik üretme çalışmaları da başarıyla sürüyor.

Dünyanın Güneş Enerjisi Kullanımı

Güneş enerjisini kullanarak alternatif enerjiye çevirmek isteyen pek çok yabancı ülke var; Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa ülkelerinin güneş enerjisi kullanımı ile ilgili ortaya çıkardıkları buluşlar ile Güneş enerjisi değerlendiriliyor.

Dünyada güç ve finans dengelerini elinde tutan enerji kaynaklarına kıyasla Güneş çok daha adil ve ekonomik bir kaynak diyebiliriz.

 

Türkiye’nin Güneş Enerjisi Kullanımı

Türkiye, coğrafi konumu sayesinde güneş ışınlarını yıl boyunca cömertçe alan ülkelerden birisidir ve Akdeniz iklimi yaşayan bir ülkedir. Özellikle güney kısımlarında güneşli gün sayısının oldukça yüksek olduğu ülkemizde Güneş enerjisi muazzam bir potansiyel enerji konumundadır. Günümüz konjonktüründe Güneş enerjisini değerlendirme konusunda büyük yatırımlar yapan ülkemizde pek çok kamu kurumu ve özel kurum başta olmak üzere üniversitelerin ilgili bölümleri de Güneş enerjisinden elektrik elde etmeye yönelik başarılı çalışmalar sürdürmektedir.

Dünyada pek çok ülkeden çok daha fazla güneş alan coğrafi konumumuzu da göz önünde bulundurursak bu yenilenebilir enerji kaynağı olan Güneş enerjisinden yararlanarak enerji ihtiyacımızı büyük oranda karşılayacağız.

Yeşil enerji, yani temiz ve sürdürülebilir enerji kaynakları arasında bulunan Güneş dünyanın her yerinde alternatif enerji kaynağı olarak görülüyor.

Günümüz teknolojileri ile güneş enerjisini genellikle sıcak su elde etme, tarım gibi konularda kullanıyor olsak da elektrik enerjisine dönüştürerek pek çok alanda kullanabileceğiz.

Güneş Enerjisi Teknolojileri

Sürdürülebilir enerji ile kendi kendine yeten ev tasarımları son birkaç yılda çoğalmaya başladı. Kendi çöpünden ısınma sağlayan evler, güneş panelleri ile elektrik ihtiyacını karşılayan evler gibi pek çok mimari tasarım da yeşil enerjiye olan ihtiyacımızı ortaya koyuyor.

Küresel ısınma ile baş edebilmek, karbon salınımını en az a indirgemek ve çevreye verilen zararı ortadan kaldırmak için Güneş enerjisi çalışmaları devam ediyor.

Faydalanılan Site

http://gunesenerjisipanelleri.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *